1. Hướng dẫn cài đặt trên thiết bị di động
  – Vào website, chọn và tải về điện thoại trò chơi, ứng dụng mà bạn yêu thích.
  – Đối với những thiết bị di động dùng hệ điều hành Android, bạn có thể tải về từ Google Play theo đường link đã hướng dẫn hoặc tải trực tiếp các file có dạng đuôi “.apk”
  – Đối với những thiết bị di động dùng hệ điều hành iOS, bạn có thể tải về từ Apple Store hoặc tải trực tiếp các file có đuôi “.ipa” (dùng cho các máy đã jail break).
  – Tiến hành cài đặt file vừa tải về trên thiết bị của bạn.
 2. Hướng dẫn gỡ bỏ game, ứng dụng khỏi thiết bị di động
  – Chọn và giữ icon game, ứng dụng bạn muốn gỡ bỏ trong vài giây cho đến khi xuất hiện thêm chữ “x” trên icon đó.
  – Ấn vào chữ “x” và chọn đồng ý. Bạn đã hoàn thành bước gỡ bỏ ứng dụng, game ra khỏi thiết bị di động của mình.